EN

Nasze projekty

Przy każdym z naszych projektów realizujemy nasz cel, jakim jest rozwój studentów na wielu płaszczyznach. Dlatego wśród wydarzeń przez nas organizowanych znajdują się zarówno konkurs inżynierski i kurs naukowy, jak i maraton gier i wymiana międzynarodowa.

 • Wydarzenie dedykowane miłośnikom nowych technologii i gier

 • Wydarzenie dedykowane miłośnikom IT

 • Turnieje, w których uczestniczą studenci Politechniki Wrocławskiej

BEST IT Festival to festiwal informatyczny, który co roku przyciąga wielu miłośników gier oraz pasjonatów nowych technologii. W czasie wydarzenia studenci mogą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli wiodących firm z branży IT, a także wziąć udział w turniejach popularnych gier takich jak FIFA, Counter Strike czy League of Legends. Prezentowany jest także przekrój technologii przez dostępność zarówno gier i konsol retro jak i sprzętu pozwalającego wejść do świata Virtual Reality. Wszystko to, by umożliwić studentom poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami z branży IT oraz dobrą zabawę i rozwijanie pasji związanych z grami.

 • Rozwiązywanie globalnych problemów za pomocą kodowania

 • Drużynowe wyzwanie dla studentów Politechniki Wrocławskiej

 • Całodniowy maraton programistyczny

BEST Hacks to konkurs programistyczny, wykraczający poza tematykę stricte powiązaną z branżą IT, skupiając się na rozwiązywaniu obecnych, globalnie występujących problemach na świecie w kontekście środowiska, gospodarki czy społeczeństwa. Wierzymy, że za pomocą umiejętności studentów z Politechniki Wrocławskiej i pomocy specjalistów z branży - wspólnie jesteśmy w stanie zmieniać świat na lepsze i znajdywać rozwiązania w oparciu o realne dane.

 • Wykorzystaj wiedzę ze studiów w praktyce

 • Wyjdź poza schemat

 • Podejmij wyzwanie

EBEC Poland to konkurs inżynierski odbywający się na sześciu wiodących uczelniach technicznych w Polsce. Projekt pozwala studentom wykorzystać zdobytą wiedzę techniczną w praktyce, wykazać się kreatywnością i wcielić w życie najbardziej szalone pomysły. Uczestnicy mierzą się z wyzwaniami w dwóch kategoriach - Case Study, w której zostaje przed nimi postawiony teoretyczny problem, którego rozwiązanie muszą opracować i przedstawić, oraz Team Design, gdzie przy pomocy podstawowych narzędzi oraz materiałów takich jak taśma klejąca i drewniane listewki mają za zadanie skonstruować urządzenie, które spełni określoną funkcję. Najlepsze drużyny wyłonione w każdym z Finałów Lokalnych spotykają się na Finale Ogólnopolskim.

 • Otwórz drzwi swojej karierze

 • Nie przegap swojej szansy

 • A Ty? Widzisz się na stanowisku prezesa?

BEST Career Week to wydarzenie mające na celu zmniejszyć dystans między studentami a pracodawcami. Podczas każdego z 5 dni organizowane są wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z różnych branż, a także wycieczki do firm. Studenci mają okazję nie tylko poznać potencjalnych pracodawców, lecz także nauczyć się wiele o działalności, strukturze oraz systemie rekrutacyjnym w danym przedsiębiorstwie. Ubiegłą edycję wzbogaciły także szkolenia prowadzone przez założycieli start-upów.

Cultural Exchange jest wymianą kulturową między 3 grupami lokalnymi BEST-u z różnych krajów. Przebywający u nas uczestnicy biorą udział w szeregu aktywności mających przybliżyć im Wrocław i okolicę oraz polską kulturę i tradycję. Mają okazję także zintegrować się i zacieśnić więzy z członkami innych grup lokalnych oraz podszkolić języki obce. Wizyty na 3 uczelniach w różnych krajach są okazją do debaty na temat studiów, życia studenckiego oraz działalności studenckiej.

Regional Meeting

Regional Meeting to cyklicznie organizowane spotkanie przedstawicieli grup lokalnych z danego regionu. Podczas wydarzenia odbywają się szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, radzenia sobie ze stresem oraz sprawnej pracy w zespole prowadzonych przez wyszkolonych trenerów pochodzących z całej Europy. Uczestnicy biorą także udział w panelach dyskusyjnych dotyczących pracy wewnętrznych struktur BEST-u oraz spotkaniach, których celem jest wymiana wiedzy na temat kultury i tradycji krajów, z których pochodzą.

General Assembly

General Assembly Wroclaw 2017 to walne zgromadzenie, podczas którego gościliśmy ponad 250 członków BEST-u. W czasie tego najważniejszego dla naszej organizacji wydarzenia spotkali się delegaci wszystkich grup lokalnych, zarząd międzynarodowy oraz delegaci partnerskich organizacji, aby debatować i podejmować najważniejsze decyzje dotyczące BEST-u. Podczas wydarzenia odbyła się także konferencja naukowa z panelami dyskusyjnymi i warsztatami na temat europejskiej edukacji.